Grön Teknik – ett grönt avdrag

Från och med den 1 januari 2021 har man möjlighet att få en skattereduktion om du installerar grön teknik. Man vill med grön teknik främja klimatvänliga satsningar.

Skattereduktion för grön teknik

Grönt teknik är ett avdrag som gäller installationer som har påbörjats och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med Rot och Rut. Man får avdraget direkt på fakturan och vi begär sedan en utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktion täcker 20 eller 50 procent för kostnaden för arbete och material men högst 50 000 kr per person och år.

  • 20 % avdrag för installation av nätanslutet solcellssystem.
  • 50 % avdrag för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  • 50 % avdrag för installation av laddningspunkt till elfordon.
installera laddbox, mella el